ŘAZENÍ SPÍNAČŮ

Není vypínač jako vypínač

Přemýšleli jste někdy o tom, jestli se vypínače, které navenek vypadají stejně, v něčem liší? Proč jedním musíte světlo zapnout i vypnout, jiný dokáže po čase zhasnout sám, a proč je k jednomu svítidlu někdy připojeno více vypínačů? Jestli vám tyhle otázky ani po zhasnutí nedají spát, máme pro vás jako odpověď přehled nejčastějších typů vypínačů.


Nejjednodušší a nejpoužívanější spínač, který ovládá jedno svítidlo z jednoho místa. V tomto světelném obvodu je zapojen jeden spínač a jedna nebo více žárovek paralelně. 

Používá se v drtivé většině místností s jedním vchodem - např. v ložnicích, malém pokoji, koupelně či WC.


Někdy také nazývaný schodišťový spínač pro jeho časté použití na schodištích. Má jeden společný přívod, ale dva vývody, které střídavě připojuje. 

Dvojice takových spínačů se používá tam, kde potřebujeme jedno svítidlo (sadu svítidel) ovládat ze dvou míst - typicky z obou konců chodby nebo nad a pod schodištěm.


Také nazýván lustrový spínač. Jde o zdvojený spínač č. 1, který má jeden přívod, ale dva na sobě nezávislé vývody a dělenou klapku (je tedy "dvojitý"). 

Používá se tam, kde z jednoho místa chceme ovládat dvě světla - typicky třeba lustr se dvěma žárovkami nebo dvěma sadami žárovek.


Pokud je potřeba spotřebič ovládat z více míst než ze dvou, vloží se mezi dva spínače s řazením 6 jeden nebo více spínaču s řazením 7. 

Používá se na místech, kde je potřeba ovládat světlo z více než ze dvou míst; typicky větší a delší chodby a schodiště. 


Slouží k ovládání dvou obvodů ze dvou míst. Použijeme jej ve chvíli, kdy chceme ovládat dvě světla ze dvou míst. Na jedné straně chodby jednou klapkou spínače č.6+6 rozsvítíme jedno světlo a druhou klapkou druhé světlo. Na druhé straně chodby zase jednou klapkou zhasneme první světlo a druhou klapkou druhé světlo.